رولبرینگ غلتکی( بشکه ای) E2.22210 SKF

داخل: 50

پشت: 90

ارتفاع: 23

رتبه بندی باردینامیکی پایه: 100

رتبه بندی بارثابت استاتیک: 102

حدبارخستگی: 10,8

سرعت مرجع: 10000

محدود کردن سرعت: 9500

گرم: 0,63

جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید.

021-33992760