رولبرینگ استوانه ای SKF

رولبرینگ SKF استوانه ای در مدل های زیر ارائه می گردد.

  • رولبرینگ استوانه ای تک ردیفه
  • رولبرینگ استوانه ای دو ردیفه
  • رولبرینگ استوانه ای چند ردیفه
  • رولبرینگ استوانه ای پر غلتک تک ردیفه
  • رولبرینگ استوانه ای پر غلتک دو ردیفه
  • رولبرینگ استوانه ای پرغلتک چند ردیفه
  • رولبرینگ استوانه ای کف گرد

به علت ضعیف بودن در برابر بار محوری با یک بلبرینگ دیگر در انواع چیدمان بلبرینگ ها جفت شده و باعث افزایش مقاومت در برابر بار محوری می شود.