بلبرینگ شیار عمیق 6000 SKF

بلبرینگ شیار عمیق SKF در چهار مدل ارائه می گردد.

  • بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه SKF
  • بلبرینگ شیار عمیق فولاد ضد زنگ SKF
  • بلبرینگ شیار عمیق با شیار جا زنی اس کا اف
  • بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه اس کا اف