بلبرینگ خود تنظیم Nachi

بلبرینگ خود تنظیم ناچی در سه نوع زیر ارائه می گردد.

  • بلبرینگ خود تنظیم ناچی بدون کاسه نمد
  • بلبرینگ خود تنظیم ناچی با کاسه نمد در دو طرف بلبرینگ
  • بلبرینگ خود تنظیم Nachi با حلقه داخلی عریض