آشنایی با لقی داخلی در بلبرینگ ها

لقی داخلی بلبرینگ ها یا تلرانس بلبرینگ چیست؟

لقی داخلی بلبرینگ یا تلرانس بلبرینگ (bearing internal Clearance) عبارت است از مجموعه جابجایی که یکی از کنس های بلبرینگ ( کنس داخلی یا کنس خارجی ) نسبت به کنس دیگری داشته.
بر حسب نوع حرکت کنس ها نسبت به یکدیگر در جهت شعاعی یا محوری ، تلرانس شعاعی یا محوری بلبرینگ نامیده می شود.
در برخی از انواع بلبرینگ ها تلرانس شعاعی و محوری با یکدیگر تناسب داشته و یا توسط رابطه ریاضی این ارتباط عنوان شده است.
عموماً شرکت های تولید کننده بلبرینگ ، یکی از لقی های داخلی بلبرینگ را بسته به نوع بلبرینگ ( شعاعی یا محوری ) در جدول مشخصات بلبرینگ ارائه نموده و به کمک روابط و معادلات به محاسبه تلرانس دیگر بلبرینگ پرداخته می شود.
به حد فاصل بین هر دو گوی یا رینگ از هم،لقی یا تلرانس بلبرینگ گفته می شود.
لقی داخلی بلبرینگ ها

انواع مختلف تلرانس بلبرینگ ها

لقی داخلی یا تلرانس بلبرینگ ها پس از نصب به دلیل انطباق بلبرینگ بر روی محور و محفظه از لقی اولیه کمتر است و هر چه انطباق پرسی تر باشد اختلاف مذکور افزایش می یابد.
میزان تلرانس بلبرینگ ها با توجه به محیط کار ، نوع انطباق بلبرینگ و تغییرات دما تعیین می شوند. در محیط های آلوده، انطباق پرسی تر و اگر اختلاف دمای بین دو کنس بلبرینگ بیش از ده درجه کلوین باشد ، از بلبرینگ با لقی بیشتر استفاده می شود.
شرکت های تولید کننده بلبرینگ جهت پوشش دهی مشکلات فوق الذکر بلبرینگ ها را با تلرانس های مختلف تولید می نمایند. در بلبرینگ هایی که شرایط کارکرد نرمالی دارند از بلبرینگ با تلرانس نرمال استفاده می شود، این لقی با حرف  نمایش داده می شود و عمده تولیدات با این لقی یا تلرانس صورت می پذیرد.
بلبرینگ هایی هم با تلرانس کمتر و بیشتر از تلرانس نرمال تولید گردیده و با لقی های دسته بندی شده و نسبت به تلرانس یا لقی نرمال دارای درجه بندی زیر می باشند.

اشنایی با لقی داخلی در بلبرینگ

لقی بلبرینگ عبارت است از مقدار فضایی که یک رینگ بلبرینگ باید بتواند نسبت به رینگ دیگر در ابتدای شعاعی یا محوری حرکت داشته باشد.

همه بلبرینگ های غلتکی لقی داخلی دارند،لقی بلبرینگ فضایی که بین عنصر غلتکی و رینگ داخلی و خارجی وجود دارد.

بلبرینگ ها باید وقتی دستگاه در حال حرکت نیست مقداری لقی داشته باشند زیرا در دستگاه در حال کار رینگ داخلی و خارجی بخاطر افزایش دما منبسط می شوند.

لقی داخلی محوری و شعاعی
لقی محوری و شعاعی

 

 

لقی بلبرینگ های غلتکی از C0 تا C5 دسته بندی می شوند.

به این ترتیب که C0 نشان دهنده کمترین و C5 نشان دهنده بیشترین لقی است.

لقی بلبرینگ های غلتکی از C0 تا C5 دسته بندی می شوند.
جدول دسته بندی لقی بلبرینگ

بیشتر دستگاه ها در ساخت و تولید از لقی C3 استفاده می کننند.

 

عناصری که در تعیین لقی بلبرینگ ماثر است عبارت اند از:

  1. نوع لقی
  2. نوع بلبرینگ
  3. قطر shaft

با نوع لقی C3 و قطر shaft یک اینچ لقی حدودی هشت ده هزارم تا یک هزارم اینچ است.

نوع لقی C3 و قطر shaft یک اینچ لقی حدودی هشت ده هزارم تا یک هزارم اینچ است.
لقی c3 قطر یک اینچ

با نوع لقی C3 و قطر shaft چهر اینچ لقی با بازه ی یک هزارم تا 25 هزارم اینچ افزایش می یابد.

بخاطر لقی بلبرینگ  shaft می تواند بطور محوری یا شعاعی جابه جا شود.

لقی شعاعی فضایی است که عمود بر shaft وجود دارد.

برخی بلبرینگ ها لقی محموری نیز دارند که فضایی است که به موازات shaft وجود دارد.

نقش انواع لقی بلبرینگ ها در تشخیص لقی یا تلرانس بلبرینگ

لقی بلبرینگ ها معمولا به سه دسته تقسیم می شود که این دسته ها به زمان های قبل نصب، حین کاربرد و بعد نصب بر میگردد. در ادامه به طور مفصل درباره ی انواع لقی بلبرینگ برایتان توضیح خواهم داد :

  • نوع اول لقی بلبرینگ قبل از نصب است
  • نوع دوم لقی داخلی بلبرینگ بعد از نصب و قبل از کارکرد دستگاه است
  • نوع سوم لقی حین کارکرد بلبرینگ است و این زمانی رخ می دهد که لقی داخلی بلبرینگ به یک حد پایدار برسد.

معمولا میزان لقی بلبرینگ ها به سه عامل خیلی مهم بستگی دارد.

تغییرات دما، نوع انطباق بلبرینگ و محیط کار از مهم ترین موارد تعیین کننده ی میزان لقی تعریف شده برای بلبرینگ ها هستند. لقی داخلی بلبرینگ ها معمولا با حرف C نمایش داده می شود. و با توجه به میزان کارکردی بلبرینگ دارد به این حرف C عدد اضافه و کم می شود.

به عنوان مثال لقی هایی با عدد های یک و دو که به صورت C1 و C2 نمایش داده می شوند از حد نرمال کمتر و لقی های C3،C4 و C5 از حد نرمال بالاتر می باشند.

سخن آخر درباره ی تشخیص لقی بلبرینگ

انتخاب درست لقی  بلبرینگ نقش مهمی در عملکرد بلبرینگ ها دارد و دلیل آن تاثیری است که لقی بلبرینگ بر روی اصطکاک، اندازه ی منطقه ی بارگذاری و عمر یاتاقان دارد.

انتخاب صحیح مقدار نیروی پیش بارگذاری، یکی از مهم ترین فاکتورها در انتخاب لقی مناسب برای بلبرینگ می باشد.

برای خرید یک بلبرینگ نیاز است که شما مشخصاتی که شرکت سازنده بر روی جعبه ی بلبرینگ ارائه داده است را مطالعه نمایید.

شرایط چرخش بلبرینگ، مقدار بار، شرایط دمایی و دقت کارکرد، از مهم ترین عوامل موثر در کیفیت یک بلبرینگ می باشد. علاوه بر لقی و یا تلرانس بلبرینگ این موارد باید در ارجحیت شرایط خرید شما برای بلبرینگ ها قرار داشته باشند.

سعی کنید که بلبرینگ ها را از نمایندگی و فروشگاه های مجاز و معتبر خریداری نمایید و اگر علم کافی برای خرید و انتخاب بلبرینگ ندارید، حتما با یک متخصص و یا فروشگاه هایی که ارائه ی مشاوره ی تخصصی جزو یکی از خدمات آن هاست، کمک بگیرید. امیدوارم که این مقاله توانسته باشد به یک از سری از سوالات شما درباره ی تشخیص لقی و یا تلرانس بلبرینگ ها پاسخ داده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp