رولبرینگ سوزنی مدل INA

رولبرینگ های سوزنی INA قادر به تحمل بار از یک سمت بوده و رولبرینگ شامل واشر هوزینگ و شفت و قفسه و ساچمه می باشد. اگر محل قرار گیری رولبرینگ مناسب باشد می توان از یک واشر کفی استفاده نمود. این رولبرینگ سوزنی قادر به تحمل بار محوری سنگین می باشد.

نکات رولبرینگ سوزنی INA

  1. هدایت شعاعی مجموعه قفسه و غلتک ها به خصوص در سرعت های بالا ضروری است.
  2. عدم سر خوردن ساچمه ها در شیار خود در رولبرینگ سوزنی همیشه باید تحت یک بار حداقلی قرار داشته باشد.

 

کاربرد رولبرینگ سوزنی INA

  • ماشین الات راهسازی
  • ماشین الات سنگین
  • تجهیزات انتقال بتن
  • ماشین الات تراش