رولبرینگ بشکه ای FAG

رولبرینگ بشکه ای FAG در انواع مختلف با سوراخ داخلی استوانه ای و سوراخ داخلی مخروطی وجود دارد، این رولبرینگ ها خاصیت خود تنظیمی دارند، رولبرینگ بشکه ای اف آ گ توانایی تحمل نیروی بسیار زیاد را دارا است. برای نصب رولبرینگ با سوراخ مخروطی بوش های کششی نیز تولید می شود.