بلبرینگ تماس زاویه ای 7220 FAG

مشخصات بلبرینگ تماس زاویه‌ای 7220 FAG

  1. قطر داخلی 100 میلیمتر
  2. قطر خارجی 180 میلیمتر
  3. ضخامت 34 میلیمتر

انواع این بلبرینگ عبارت‌اند از :

  • 7220-B-XL-JP
  • 7220-B-XL-MP
  • 7220-B-XL-TVP