• بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
                     
  Cylindrical roller bearings, double row, high-precision
  Product information       Tolerances , see also text
              Radial internal clearance, cylindrical bore , tapered bore , see also text
              Recommended fits, shafts, housings
              Shaft and housing tolerances
  Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Attainable speeds Mass Designation
    dynamic static load when lubricating with
    limit grease oil-air
  d D B C C0 Pu
  mm kN kN r/min kg -
  25 47 16 26 30 3,1 19000 22000 0,12 NN 3005 K/SP
  25 47 16 26 30 3,1 19000 22000 0,12 NN 3005/SP
  30 55 19 30,8 37,5 3,9 16000 18000 0,19 NN 3006 KTN/SP
  30 55 19 30,8 37,5 3,9 16000 18000 0,19 NN 3006 TN/SP
  35 62 20 39,1 50 5,4 14000 16000 0,25 NN 3007 K/SP
  35 62 20 39,1 50 5,4 14000 16000 0,25 NN 3007/SP
  40 68 21 42,9 56 6,48 12000 14000 0,30 NN 3008 KTN/SP
  40 68 21 42,9 56 6,48 12000 14000 0,30 NN 3008 TN/SP
  45 75 23 50,1 65,5 7,65 11000 13000 0,38 NN 3009 KTN/SP
  45 75 23 50,1 65,5 7,65 11000 13000 0,38 NN 3009 TN/SP
  50 80 23 52,8 73,5 8,5 10000 12000 0,42 NN 3010 KTN/SP
  50 80 23 52,8 73,5 8,5 10000 12000 0,42 NN 3010 TN/SP
  55 90 26 69,3 96,5 11,6 9500 11000 0,62 NN 3011 KTN/SP
  55 90 26 69,3 96,5 11,6 9500 11000 0,62 NN 3011 TN/SP
  60 95 26 73,7 106 12,7 9000 10000 0,66 NN 3012 KTN/SP
  60 95 26 73,7 106 12,7 9000 10000 0,66 NN 3012 TN/SP
  65 100 26 76,5 116 13,7 8500 9500 0,71 NN 3013 KTN/SP
  65 100 26 76,5 116 13,7 8500 9500 0,71 NN 3013 TN/SP
  70 110 30 96,8 150 17,3 7500 8500 1,00 NN 3014 KTN/SP
  70 110 30 96,8 150 17,3 7500 8500 1,00 NN 3014 TN/SP
  75 115 30 96,8 150 17,6 7000 8000 1,10 NN 3015 KTN/SP
  75 115 30 96,8 150 17,6 7000 8000 1,10 NN 3015 TN/SP
  80 125 34 119 186 22 6700 7500 1,45 NN 3016 KTN/SP
  80 125 34 119 186 22 6700 7500 1,45 NN 3016 TN/SP
  85 130 34 125 204 23,2 6300 7000 1,60 NN 3017 KTN9/SP