• بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ

 


بازرگانی کیش رول گستر: وارد کننده انواع بلبرینگ، رولبرینگ و یاتاقانهای صنعتی همچنین عامل فروش محصولات SKF & FAG از کشورهای اورپایی و ژاپن،احتراماً به استحضار می رساند این بازرگانی در جهت پیشبرد اهداف طولانی مدت خود به منظور حمایت مصرف کنندگان آماده یاری چه به صورت مشاوره و چه خدمات فروش به مشتریان عزیز می باشد. 

 


رولبرینگ های کروی

رولبرینگ های توریدال

رولبرینگ های استوانه ای کف گرد

تسمه

زنجیر